Metody terapeutyczne

Terapia manualna

 • Funkcjonalna terapia manualna

  System Funkcjonalnej Terapii Manualnej od niemal 30 lat jest doskonalony w USA i upowszechniany na świecie.

 • Terapia manualna

  Terapia manualna to – w zasadzie – dział medycyny interwencyjnej, najbardziej pokrewny ortopedii. Bo w leczenie nie opiera się tu na farmaceutykach, tylko zabiegach…

 • Terapia manualna metoda Ackermanna

  Manipulacje na kręgosłupie HLVA (ang. High Velocity Low Amplitude – HVLA) są podstawą leczenia chiropraktycznego…

 • Terapia manualna metodą Mulligana

  Metoda Mulligana koncentruje się na mobilizacji stawów międzywyrostkowych i obwodowych, dążąc do zmniejszenia dolegliwości ze strony kręgosłupa oraz stawów obwodowych.

 • Terapia manualna wg koncepcji Gera Plaatsmana

  Manipulacje na kręgosłupie HLVA (ang. High Velocity Low Amplitude – HVLA) są podstawą leczenia chiropraktycznego…

 • Terapia manualna wg koncepcji Kaltenborn-Evjenth

  To wyspecjalizowana dziedzina fizjoterapii stosowana nie tylko w leczeniu układu mięśniowo-szkieletowego, ale również nerwowego…

 • Terapia powięziowa

  W tej metodzie celem pracy terapeuty jest – mówiąc w największym uproszczeniu – ograniczanie ograniczeń.

 • Terapia powięziowa FDM

  Terapia powięziowa FDM opiera się nie tylko na klasycznej diagnostyce, ale kładzie też nacisk na opis dolegliwości dokonany przez pacjenta a także jego „mowę ciała”.

Terapia mięśniowo-powięziowa

 • Neuromobilizacja

  Neuromobilizacja znajduje zastosowanie w takich technikach leczenia manualnego, które obejmują tkankę nerwową i tkanki otaczające układ nerwowy…

 • Rolowanie

  Rollowanie lub autoterapia mięśniowo-powięziowa – jest sposobem na czerpanie korzyści z masażu sportowego, ale ma także tę dodatkową zaletę…

 • Techniki aktywnego rozluźniania

  Złagodzenie napiętych mięśni i punktów spustowych może znacznie odciążyć stawy i poprawić ogólną jakość życia…

 • Techniki energizacji mięśni

  Techniki energizacji mięśni to oparte na doświadczeniach ortopedii i chiropraktyki metody likwidacji zaburzeń trudno poddających się leczeniu tkanek miękkich.

 • Terapia powięziowa

  W tej metodzie celem pracy terapeuty jest – mówiąc w największym uproszczeniu – ograniczanie ograniczeń.

 • Terapia punktów spustowych

  Punkty spustowe lub węzły mięśniowe to wrażliwe na dotyk miejsca w tkankach miękkich, reagujące tkliwością i bólem na bodźce uciskowe…

Trening rehabilitacyjny

 • Biofeedback

  Biofeedback to technika samoregulacji, dzięki której pacjenci uczą się samodzielnie kontrolować to, co kiedyś uważano za autonomiczne, niezależne od świadomości i woli procesy zachodzące w organizmie…

 • Medyczny Trening Terapeutyczny

  Terapia treningu medycznego jest jedną z metod fizjoterapii…

 • Propriocepcja

  Propriocepcja sprowadza się do przywracania pacjentom zdolności do rozpoznawania położenia ich ciała i jego poszczególnych elementów w przestrzeni….

 • Trening dla kobiet w ciąży

  Ostatnie dwie dekady przyniosły radykalną zmianę w podejściu do ćwiczeń fizycznych w czasie ciąży…..

 • Trening funkcjonalny

  Trening funkcjonalny pomaga zapewnić siłę, stabilność i mobilność potrzebną do skutecznego działania i uzyskiwania optymalnych wyników zarówno we wszelkich aktywnościach życia codziennego i zawodowego, jak i w sporcie…

Masaż

 • Masaż dla kobiet w ciąży

  Ciąża to czas, w którym ciało kobiety przeżywa ogromny stres z powodu dramatycznych zmian fizycznych, psychicznych i emocjonalnych…

 • Masaż funkcjonalny

  Masaż funkcjonalny (FM) to technika masażu opracowana przez Olafa Evjentha, która łączy techniki manipulacyjne (pasywna, aktywna wspomagana lub aktywna) z masażem (kompresja tkanek) w celu leczenia bólu i dysfunkcji mięśniowo-ścięgnistych…

 • Masaż klasyczny

  Masaż medyczny jest jednym z najbardziej skutecznych rodzajów masażu i prostym narzędziem do osiągania szybkich i pozytywnych wyników w redukcji różnych zaburzeniach pracy organizmu…

 • Masaż klasyczny kręgosłupa

  Z badań stanu zdrowia współczesnej populacji wynika, że od 70% do 95% dorosłych doświadcza, lub będzie doświadczało w ciągu życia chronicznych bólów „ krzyża” …

 • Masaż leczniczy

  Masaż medyczny jest jednym z najbardziej skutecznych rodzajów masażu i prostym narzędziem do osiągania szybkich i pozytywnych wyników w redukcji różnych zaburzeniach pracy organizmu…

 • Masaż poprzeczny

  W medycynie sportowej coraz częściej stosuje się metodę masażu głębokiego metodą poprzeczną l( Cyriax). Jest to specyficzna technika stosowana w leczeniu mięśni, ścięgien, więzadeł i torebek stawowych…

 • Masaż sportowy

  Nawet przy zastosowaniu wszystkich zalecanych środków zapobiegawczych i metod ochrony przed urazami sportowymi, podczas treningu i tak nie sposób uniknąć napięć i przeciążeń, skutkujących kurczami, siniakami i bólami mięśni…

 • Masaż tensegracyjny

  Masaż tensegracyjny nie posługuje się żadnymi skomplikowanymi technikami , ale oferuje uporządkowane, systematyczne podejście do terapii…

 • Masaż tkanek głębokich

  Głęboki masaż tkanek to technika terapeutyczna, która podniosła masaż do rangi jednego z najskuteczniejszych narzędzi do walki z bólem ostrymi przewlekłym a także leczenia skutków różnego rodzaju urazów…