Funkcjonalna terapia manualna Wrocław

Odstraszają Cię terapeuci pracujący tylko jedną techniką? Obawiasz się, że twój terapeuta jest zbyt wąsko specjalizowany, przez co nieskuteczny?  Funkcjonalna terapia manualna stara się  zredukować te wątpliwości,  czerpiąc z wiedzę z wielu uznanych na całym świecie metod terapii manualnej, takich jak metoda Lewita, Mulligana, Ackermana ale również japońskiej terapii manualnej.

Szukasz fizjoterapeuty we Wrocławiu?

Sprawdzony specjalista z dobrymi opiniami?
Skuteczny i polecany przez pacjentów?
ZADZWOŃ i umów się na wizytę!

System Funkcjonalnej Terapii Manualnej od niemal 30 lat jest doskonalony w USA i upowszechniany na świecie. Funkcjonalna Terapia Manualna to spójne i kompleksowe podejście terapeutyczne, łączące poprawę mechaniki stawów, ruchomości tkanek miękkich, mobilności struktur nerwowo-krwionośnych, a także ruchomości-plastyczności trzewi z manualną reedukacją nerwowo-mięśniową (jak przy wykorzystaniu metody PNF).

Technika

Celem tej terapii jest usprawnienie możliwości ruchowych pacjenta i doprowadzenie ich do optymalnego dla niego poziomu, który jest najbardziej wydajny, najmniej obciążający i zarazem efektywny dla narządu ruchu. Dąży się do tego dokonując obserwacji całego układu ruchu i jego oceny przez palpację stanu tkanek, co pozwala określić poziom i charakter dysfunkcji mechanicznej. W następnej kolejności, wykorzystując ocenę przyłożonego oporu, określa się rozmiar uszkodzeń mechanizmu kontroli nerwowo-mięśniowej oraz skalę ograniczeń  w wykonywania zadań ruchowych.

Optymalna ruchomość tkanek jest uzyskiwana za pomocą technik mobilizacyjnych wobec określonych fragmentów tkanek. Funkcjonalna Terapia Manualna ocenia i usprawnia tkanki warstwowo – od warstw powierzchownych do głębokich. Co więcej, technika ta otwiera drogę do sprawnego przechodzenia od terapii manualnej do technik torujących nerwowo-mięśniową kontrolę ruchu.

Wskazania

Dlatego też, metoda ta skutecznie wykorzystywana jest przez naszych terapeutów we Wrocławiu przy usprawnianiu barku, kolana, dolnego odcinka kręgosłupa, czy też w pracy z pacjentami ze stwardnieniem rozsianym i zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi.

Więcej informacji

  • Terapia manualna

    Terapia manualna to – w zasadzie – dział medycyny interwencyjnej, najbardziej pokrewny ortopedii. Bo w leczenie nie opiera się tu na farmaceutykach, tylko zabiegach…

  • Terapia manualna metodą Mulligana

    Metoda Mulligana koncentruje się na mobilizacji stawów międzywyrostkowych i obwodowych, dążąc do zmniejszenia dolegliwości ze strony kręgosłupa oraz stawów obwodowych.