Flossing Wrocław

Taśmy kompresyjne do flossingu stosowane są do pracy nad ograniczeniami powięziowymi w kończynach. Są nakładane na przebiegu stawów aby pomóc w zwiększeniu zakresu ruchu poprzez naprężanie torebki stawowej.

Choć brak jeszcze w tej chwili wyczerpujących badań dotyczących tej metody terapii, zgodnie z tworzonym na podstawie już istniejących źródeł jej modelem funkcjonalnym, silna kompresja elastyczna tymczasowo zmienia relację powięzi do wszystkich innych elementów układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego – zwłaszcza po włączeniu ruchu – poprzez rozproszenie napięcia na większym obszarze, stymulując w ten sposób mechanoreceptory w powięzi.

Mobilizacja organizmu

Powoduje to większą koncentrację mózgu (jego pozaświadomych struktur odpowiadających za wegetatywne funkcje ciała) na chorej kończynie, mobilizując organizm do jej intensywniejszej regeneracji.

Sama metoda flossingu nie jest panaceum. Pod okiem naszych terapeutów tu we Wrocławiu, jest to technika wspomagająca, służąca wzmocnieniu właściwych wzorców ruchowych i mobilizacji organizmu w procesie zdrowienia.

Flossing w sporcie

Flossing może być też stosowany jako element rozgrzewki, zwiększając ruchliwość tkanki mięśniowej bez zmniejszania napięcia sprężystego w stawach.

W połączeniu z ukierunkowanym dynamicznym rozciąganiem, ta technika może też zwiększyć zakres ruchu, aby przygotować ciało do lepszego treningu.

Jest to także dobre rozwiązanie dla biegaczy, zwłaszcza tych początkujących , którzy pragnąc wypracować sobie formę doświadczają przeciążeń. Flossing pozwala bowiem rozluźnić konkretne, bolące mięśnie.

Więcej informacji

  • Ból stawu skroniowo-żuchwowego

    Zastosowanie metod fizioterapeutycznych w leczeniu problemów ze stawem żuchwowym daje doskonałe i stosunkowo szybkie rezultaty. Poza poprawą komfortu życia, wzmacniamy mięśnie oraz usprawniamy działanie stawu …

  • Zawroty głowy

    Zawroty głowy i ich niwelowanie poprzez stosowanie metod fizjoterapeutycznych.